Aktuality

Hledáme paní učitelku na plný úvazek více informací a dotazy prosíme zasílat na msradovesice@seznam.cz.

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace pro školní rok 2024/2025 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

01/2024

19/2024

15/2024

14/2024

18/2024

11/2024

17/2024

16/2024

10/2024

13/2024

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2024

Mateřská škola Radovesice, příspěvková organizace pro školní rok 2024/2025 nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

22/2024

12/2024

 

 

ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Vážení rodiče,


Zápis do naší mateřské školy bude probíhat v pondělí 6. května od 13:00 – 17:00 hodin. Vítáme přítomnost dětí, které se hlásí do naší mateřské školy😊.

Přineste s sebou:
- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – i cizinci
- Potvrzení dětského praktického lékaře o řádném očkování či kontraindikaci – toto neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – i cizinci
- Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení
- V případě cizinců ---- doklad totožnosti dítěte a totožnost zákonného zástupce k nahlédnutí (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
- V případě cizinců --- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz
- Prostou kopii doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, zda Vaše dítě bylo vyšetřeno
- Oznámení o zahájení individuální vzdělávání – pouze ten, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné a chce si dítě vzdělávat sám doma nebo dítě navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola

VEŠKERÉ BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V INFORMACÍCH K ZÁPISU VIZ PŘÍLOHY NÍŽE

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY RADOVESICE v době letních prázdnin:

MŠ v provozu od 1. 7. – 12. 7.

MŠ uzavřena od 15. 7. – 25. 8.

MŠ v provozu od 26. 8. - 30. 8.

 

Náhradní mateřskou školou pro naše děti je MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTĚŠOV a to v termínu od 12. 8. – 23. 8. 2024

Žádáme rodiče, kteří plánují využívat MŠ Radovesice nebo MŠ Chotěšov v době letních prázdnin, aby své děti nahlásili nejpozději do 10.6. 2024.

Děkujeme 🙂