Nabízené nadstandardní služby v naší MŠ

NABÍZÍME:

LOGOPEDICKOU PÉČI - vede paní ředitelka Bc. Veronika Kučerová, zpravidla 1 x za 14 dní, zdarma

ANGLIČTINU V POHYBU - vede paní učitelka Veronika Weikertová, která je lektorkou Rytmiku, zpravidla 1 x za týden, cena dle nabídky společnosti Rytmik

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK - pořádaný Soukromou plaveckou školou Roudnice nad Labem, vždy informujeme včas zákonné zástupce, kurz se skládá z 10 lekcí, cena kurzu dle nabídky společnosti a doprava na kurz dle nabídky dopravní společnosti

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - dle nabídky, dětem zpestřujeme ŠVP, hradí se z příspěvku rodičů na akce MŠ

ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY - dle nabídky, děti prožijí netradiční podání vzdělávací nabídky k plnění ŠVP, někdy zdarma jindy z příspěvku rodičů na akce MŠ