ZÁPIS DO NAŠÍ MŠ

Vážení rodiče,


Zápis do naší mateřské školy bude probíhat v pondělí 6. května od 13:00 – 17:00 hodin. Vítáme přítomnost dětí, které se hlásí do naší mateřské školy😊.

Přineste s sebou:
- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – i cizinci
- Potvrzení dětského praktického lékaře o řádném očkování či kontraindikaci – toto neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – i cizinci
- Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení
- V případě cizinců ---- doklad totožnosti dítěte a totožnost zákonného zástupce k nahlédnutí (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
- V případě cizinců --- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz
- Prostou kopii doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, zda Vaše dítě bylo vyšetřeno
- Oznámení o zahájení individuální vzdělávání – pouze ten, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné a chce si dítě vzdělávat sám doma nebo dítě navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola

VEŠKERÉ BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V INFORMACÍCH K ZÁPISU VIZ PŘÍLOHY NÍŽE